Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายทวีป แสงดำ
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายวิมล รามชู
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นางสุมลธา จันทร์สุวรรณ
เลขานุการสภา
Responsive image
นางสุมลธา จันทร์สุวรรณ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวฑูรย์ นุ้ยฉิม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายประเสริฐ เพ็งปาน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวิทูล คณะสุวรรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นางกิ้มหม้วย นุ่นสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายวิมล รามชู
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายพิเซษฐ แทนโป
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายจำลอง ปานมา
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายทวีป แสงดำ
ส.อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image