Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ค. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ปี 2567 รอบ 6 เดือน
18 เม.ย. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
29 มี.ค. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด การประเมินความเสียงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567
27 มี.ค. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปี 2566
15 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
15 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
15 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
15 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
22 พ.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Responsive image