Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
11 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก
10 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
04 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
03 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
06 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
06 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
06 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
06 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
18 ต.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปี พ.ศ.2565
Responsive image