Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12 พ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12 พ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12 พ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 พ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร
11 พ.ค. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
05 ก.ค. 2562 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
01 ก.ค. 2562 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 ก.ย. 2560 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด แผนอัตรากำลัง 3ปี

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด