Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Responsive image
          ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. นายประยงค์ หนูบุญคง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ได้ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและการส่งเสริมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดการประชุมมีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคน นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s &  Don’ts)  ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ
        มอบนโยบายการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
   
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2567