Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์เด็กไทย ใส่หมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใสถิน วันที่ 10 กันยายน 2563
Responsive image
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใสถิน ได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กไทย ใส่หมวกกันน็อค ในวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใสถิน จำนวน 26 คน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน
3. แขกผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน

สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์พํฒนาเด็กเล็กบ้านใสถิน หมู่ที่ 7 ตำบลขอนหาด  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
2. ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัย จราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน
         
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563