Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัต... (24 พ.ย. 2566)  
การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Ser... (26 ต.ค. 2566)  
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิท... (06 ต.ค. 2566)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ปร... (02 ต.ค. 2566)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด... (02 ต.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (21 เม.ย. 2566)
ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี 2566 (20 เม.ย. 2566)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภท... (19 เม.ย. 2566)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภท... (19 เม.ย. 2566)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับข้าราชการบรรจ... (19 เม.ย. 2566)
คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 เม.ย. 2566)
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒ... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงาน... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนา... (19 เม.ย. 2566)
สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 เม.ย. 2566)
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (19 เม.ย. 2566)
ประกาศ/แนวทางปฎิบัติเกี่ยวหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (12 เม.ย. 2566)
รายงานข้อมูลสถิติการกล่าวหาเรื่องร้องเรียนทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อ... (06 เม.ย. 2566)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 (ร... (05 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานสืบสานประเพณี ลอยกระทง... (27 พ.ย. 2566)  

กิจกรรมงานสืบสารประเพณี ล... (09 พ.ย. 2566)  

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (23 ต.ค. 2566)  

สปสช.โรงเรียนบ้านดอนตาสัง... (04 ต.ค. 2566)

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยัง... (02 ต.ค. 2566)

โรเงรียนบ้านใสถิน (29 ก.ย. 2566)

วันพระราชทางธงชาติไทย (28 ก.ย. 2566)

LTC รพ.สต.บ้านขอนหาด (28 ก.ย. 2566)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไ... (26 ก.ย. 2566)

โครงการบูรณาการเครือข่ายช... (30 ก.ค. 2566)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไ... (24 ก.ค. 2566)

กิจกรรมต้นไม้ กินได้ริมทา... (07 มิ.ย. 2566)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (03 มิ.ย. 2566)

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด... (18 มี.ค. 2566)

ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการห... (14 มี.ค. 2566)

โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธ... (06 มี.ค. 2566)

โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษ... (02 มี.ค. 2566)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (27 ก.พ. 2566)

โครงการถนนสวยดอกไม้สดใสใส... (22 ก.พ. 2566)

ร่วมประชุมในการจัดเวทีประ... (20 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบถนนรถไฟ-ถนนสายบา... (15 พ.ย. 2566)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกชักพระพัฒนา หมู่ที่ 6... (19 ก.ย. 2566)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานปาล์มภิรมรักษ์-ชลประทาน ม... (19 ก.ย. 2566)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ (ถนนบ้านนายถาวร ... (19 ก.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (01 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไ... (18 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (05 ก.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (03 ก.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ... (28 มิ.ย. 2566)
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาต... (19 มิ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือน พ.ค.66 (01 มิ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือนเม.ย. 2566 (01 พ.ค. 2566)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2566 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน... (12 เม.ย. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 (05 เม.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือน มี.ค.66 (03 เม.ย. 2566)
ประกาศประกวดผุู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเสริมเหล็กสายเกาะผาสุกตะ... (31 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ... (20 มี.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะผาสุกตะวันออก-โรงเรียน... (17 มี.ค. 2566)
ราคากลางงานก่อสร้างทางถนน คสล.สายเกาะผาสุกตะวันออก-โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ม.3 (17 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือน ก.พ. 66 (02 มี.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
Responsive image